Jaarlijks gebeuren er naar schatting honderdduizenden ongelukken door rijden onder invloed van alcohol. De overheid probeert dit zo veel mogelijk te bestrijden door middel van alcoholcontroles en voorlichtingscampagnes. In de wetgeving is het opgenomen dat rijden onder invloed boven bepaalde promillages dan ook strafbaar is.

Een beginnende bestuurder mag een promillage in het bloed hebben van 0,2 (88 µg/l). Iemand die op zijn 18e of later een rijbewijs heeft gehaald, is de eerste vijf jaar een beginnende bestuurder. Iemand die op zijn 16e of 17e zijn rijbewijs heeft gehaald, is de eerste 6 of 7 jaar een beginnende bestuurder.

Voor alle overige bestuurders geldt een promillage grens van 0,5 (220 µg/l). Wanneer er bij een alcoholcontrole door de politie boven het toegestane promillage wordt geblazen is men strafbaar. Dit kan leiden tot een geldboete, invordering van het rijbewijs en doorverwijzing naar de Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer.

Wanneer een beginnende bestuurder een promillage tussen de 0.8 en de 1.3 promille blaast, zal deze doorverwezen worden naar de Educatieve maatregel. Voor alle andere bestuurders geldt hier een promillage tussen 1,0 en 1,8 promille.

Onder invloed zijn van alcohol kan verschillende effecten op de rijvaardigheid hebben.

  • Vertraagde reactiesnelheid
  • Verslechtering van de motoriek
  • Versmalling van het blikveld
  • Verslechtering van de kleurwaarneming
  • Verslechtering van het beoordelingsvermogen
  • Sufheid en slaperigheid

Ieder persoon reageert anders op alcohol. Dit heeft te maken met conditie, lichaamsbouw, geslacht en nog veel meer factoren. Wanneer u op het politiebureau een ademanalysetest moet afleggen, krijgt u de uitslag in µg/l. Hieronder vindt u een omrekentabel van µg/l naar promille (‰)

µg/l µg/l µg/l µg/l
95 0,21 180 0,41 300 0,69 450 1,03
100 0,23 200 0,46 330 0,75 500 1,15
120 0,27 220 0,50 350 0,80 550 1,26
140 0,32 235 0,54 400 0,92 570 1,31
160 0,36 250 0,57 435 1,00 600 1,38
µg/l µg/l µg/l µg/l
650 1,49 850 1,95 1100 2,53 1600 3,68
655 1,50 870 2,00 1200 2,76 1700 3,91
700 1,61 900 2,07 1300 2,99 1800 4,14
750 1,72 950 2,18 1400 3,22
800 1,84 1000 2,30 1500 3,45