Alcoholtester achtergrondinformatie

Alcoholtesters (blaastest, ademanalyse) zijn meters die de adem meten op aanwezigheid van alcohol. Bloed en adem staan in nauwe relatie met elkaar. In de diepte van de longen wordt het bloed en de adem gescheiden door een dun, gas doorlatend membraam. Hierdoor zal er een gasuitwisseling zijn en dit wordt als basis gehouden bij de meting met een alcoholtester. Zuurstof wordt geabsorbeerd door het bloed en kooldioxide en eventuele alcohol komt in de adem. Om tot een goede meting te komen moet er een minimale hoeveelheid lucht door een alcoholtester worden geblazen. Dit is voor een representatieve meting 1,2l uitgeademde lucht.

Alcoholtesters op de markt verschillen voornamelijk in het gebruik van verschillende soorten meetsensoren. De meest voorkomende sensoren zijn brandstofcellen, ook wel elektrochemische sensoren genoemd. Ook kan er alcohol worden gemeten met infrarood, echter is deze techniek nog zodanig duur, dat deze bijna niet gebruikt wordt. Bovendien zijn er nog halfgeleider sensoren, ook wel semiconductor genoemd. De laatste is een zeer goedkope meettechniek.

Wat alle sensoren met elkaar gemeen hebben is dat deze regelmatig gekalibreerd moeten worden om de nauwkeurigheid te handhaven. Meestal is dit om de zes maanden. De bekendste leveranciers op de Nederlandse markt zijn AlcoTrue, Dräger en Alcoscan.

 

Grootste verschillen tussen alcoholtesters zijn:

 • Het type sensor
 • Kunnen de sensoren worden gekalibreerd?
 • Worden er eenmalige mondstukken gebruikt met een terugslagklep? (Dit verzekert de nauwkeurigheid van de meting en hygiëne)

 

Bij een alcoholmeting zijn er altijd verschillen tussen de testpersonen. De een kan na twee drankjes een hoger promillage in het bloed hebben dan een ander. De volgende factoren zijn hierbij van belang;

 

 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Lichaamsgewicht
 • Regelmatig alcoholgebruik
 • Het ingenomen voedsel op de dag van de meting
 • Tijd
 • Soort alcoholconsumptie
 • Fysieke conditie (ziekte, medicijngebruik, drugs)
 • Geestelijke gezondheid

Het kan best zo zijn, dat de ene persoon na 1 glas wijn een promillage van 0,5 heeft en dat een ander persoon 5 glazen wijn kan drinken voordat de 0,5 promille is bereikt. Alcoholopname en afbraak is bij ieder persoon totaal verschillend.

Bloedalcoholgehalte (BAG)

De hoeveelheid alcohol in het bloed wordt bij ons gemeten in promillages. In andere landen kan dit ook weleens gemeten worden in milligram per liter (mg/l).

Niet iedereen heeft bij het consumeren van alcohol automatisch hetzelfde bloedalcoholgehalte. Zoals we al eerder hebben gelezen heeft dat met meerdere factoren te maken.

Een promillage van 0,5 wil zeggen dat 1milliliter bloed 0,5 milligram pure alcohol bevat.

 

Afbraak van alcohol

Ook bij de afbraak van alcohol door het lichaam zijn er meerdere factoren die een rol spelen. Daarom is ook de afbraak van alcohol bij elk persoon verschillend. Een globale regel is dat een persoon over een eenheid (1 glas) alcohol ongeveer 1,5 uur doet om af te breken.

Er zijn geen mogelijkheden om de afbraak te versnellen. Soms wordt er weleens beweerd dat eten, het drinken van koffie of iets dergelijks wil helpen, echter zal daar het bloedalcoholgehalte niet sneller van zakken).